Förskärare 23 cm från KAIs serie Shun Classic.

Förskärare 23 cm från KAIs serie Shun Classic.

Förskärare 23 cm från KAIs serie Shun Classic.

Förskärare 23 cm från KAIs serie Shun Classic.