Saltkvarn, 18 cm, i gjutjärn och brunbok med keramiskt malverk från Skeppshult.

Saltkvarn, 18 cm, i gjutjärn och brunbok med keramiskt malverk från Skeppshult.

Saltkvarn, 18 cm, i gjutjärn och brunbok med keramiskt malverk från Skeppshult.

Saltkvarn, 18 cm, i gjutjärn och brunbok med keramiskt malverk från Skeppshult.