Mise en place

Mise en place på köksfranska, ”misse” på kocksvenska, betyder ungefär allt på plats, allt i (sin) ordning. Begreppet, eller själva utförandet, är en förutsättning för... Läs mer

Varumärken

Mise en place på köksfranska, ”misse” på kocksvenska, betyder ungefär allt på plats, allt i (sin) ordning. Begreppet, eller själva utförandet, är en förutsättning för att arbetet i köket ska löpa smidigt, eller ens vara framgångsrikt möjligt. Inte något ska få glömmas bort, försena eller lämnas åt slumpen.

Idag är mise en place synonymt med bilden av råvaror som förberetts, förädlats och stoppats i mindre kantiner för att senare ingå i matlagningen i en viss ordning. Arbetssättet, eller idén bakom mise en place genomsyrar hela det professionella köket och appliceras även på verktyg, maskiner och porslin. Att förbereda och organisera sin station inför öppning är en betydande del av kockens uppgift.

Vi har samlat alla produkter för att göra det möjligt att lyckas i förberedelser och mise en place. Kom dock ihåg att det inte bara handlar om hjälpmedel. Mise en place är ett tankesätt, en filosofi, ett sätt att arbeta.